Bc. Zdeňka Davídková

Master's thesis

Alimentární nákazy a otravy a alergeny v potravinách

Alimentary infections and poisoning and allergens in food
Abstract:
Tato diplomová práce se v první části zabývá alimentárními nákazami a otravami a v druhé části nejznámějšími druhy alergenů. Teoretická část obsahuje základní charakteristiku a rozdělení alimentárních nákaz a členění alergenů. V práci jsou uvedeny i otravy způsobené potravinami. Praktická část je zaměřena na výzkum mezi žáky Hotelové školy. Pomocí dotazníku se bude zjišťovat zkušenost s nákazami, otravami …more
Abstract:
The first part of this thesis focuses on food infections and food poisoning, and the second part deals with the most common types of allergens. The theoretical part aims to provide the basic characteristics and classification of food infections and allergens. Food poisoning is included in this part as well. The research part of the thesis is based on the survey carried out at the Catering School in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2017
  • Supervisor: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.