Mgr. Eliška Valouchová

Bakalářská práce

Sociální znevýhodnění v zákoně MŠMT

Social Disadvantage in the Education Act
Anotace:
ANOTACE Tato práce se věnuje sociálnímu znevýhodnění ve vzdělávání v České republice. Sociální znevýhodnění je zde analyzováno podle definice uvedené v Zákoně o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., kde jsou sociálně znevýhodněné žáci zařazeny do kategorie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, aby je bylo možné podpořit v zařazení se do hlavního …více
Abstract:
ANNOTATION The aim of this thesis is to analyse social disadvantagement in education in the Czech Republic. Social diadvantage is here analysed according to the definition presented in the Education Act from the year 2004, in which are social disadvantaged learners included in the cathegory of learners with special educational needs to make them supported in their succesful school integration. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2007
  • Vedoucí: M.A. Irena Kašparová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.