Bc. Martin Kozlovský

Bachelor's thesis

Synthesis of microscopy images using neural networks

Synthesis of microscopy images using neural networks
Anotácia:
Fluorescenční mikroskopie a fázový kontrast jsou dvě hojně používané metody pro monitoring buněk, každá se svými klady a zápory. Cíl této práce spočívá v implementaci několik modelů hlubokého učení, konkrétně konvolučních autoenkodérů a soupeřících sítí (GAN). Tyto modely mají za cíl naučit se převádět mezi mikroskopickými snímky pořízenými pomocí fázového kontrastu a pomocí fluorescenční mikroskopie …viac
Abstract:
Fluorescence and phase-contrast microscopy are both widely used methods for monitoring cells, each having its own advantages and disadvantages. The goal of this thesis is to implement several deep-learning models, namely Convolutional Autoencoders and Generative Adversarial Networks (GANs). The task of these models is to translate between microscopy images imaged using phase-contrast and fluorescence …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2021
  • Vedúci: doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky