Bc. Lenka Drbalová

Diplomová práce

Old Stories Made New: Marina Warner's The Leto Bundle and Anita Diamant's The Red Tent

Old Stories Made New: Marina Warner's The Leto Bundle and Anita Diamant's The Red Tent
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na žánr ženského přepisování, který se objevil jako reakce v návaznosti na feministická emancipační hnutí šedesátých let dvacátého století a jehož cílem je otočit pozornost směrem k již existujícím příběhům, které tvoří základ naší literární historie, a ve kterých ženské postavy a jejich zkušenost zůstávají marginalizovány. Tyto příběhy jsou následně přepisovány. Cílem …více
Abstract:
The thesis examines the genre of women’s rewriting which appeared as a reaction to the 1960s feminist emancipatory movements and whose aim was to turn attention to the various stories of the past that form the foundation of our literary history and in which women occupy only a marginal position and creatively reconstruct those stories from the contemporary perspective. The aim of the thesis is to explore …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta