Bc. Lenka Drbalová

Master's thesis

Old Stories Made New: Marina Warner's The Leto Bundle and Anita Diamant's The Red Tent

Old Stories Made New: Marina Warner's The Leto Bundle and Anita Diamant's The Red Tent
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na žánr ženského přepisování, který se objevil jako reakce v návaznosti na feministická emancipační hnutí šedesátých let dvacátého století a jehož cílem je otočit pozornost směrem k již existujícím příběhům, které tvoří základ naší literární historie, a ve kterých ženské postavy a jejich zkušenost zůstávají marginalizovány. Tyto příběhy jsou následně přepisovány. Cílem …more
Abstract:
The thesis examines the genre of women’s rewriting which appeared as a reaction to the 1960s feminist emancipatory movements and whose aim was to turn attention to the various stories of the past that form the foundation of our literary history and in which women occupy only a marginal position and creatively reconstruct those stories from the contemporary perspective. The aim of the thesis is to explore …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Reader: Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta