Radka SLÍŽKOVÁ

Bakalářská práce

Kvalita poskytované ošetřovatelské péče o pacienty s kolostomií

The quality of the provided nursing care in patients with colostomy
Anotace:
Cíl: Cílem práce bylo zjistit kvalitu poskytované ošetřovatelské péče o pacienty s kolostomií. Dílčími cíli bylo zjistit, zda jsou sestry obeznámeny s problematikou kolostomií, zda znají stomické pomůcky k ošetření kolostomií a ví, jak je použít. Zjistit, zda sestry dokáží správně ošetřit (vyměnit kolostomický sáček) pacienta s kolostomií, znají sortiment příslušenství a zda mají potřebu se dále vzdělávat …více
Abstract:
Aim: The aim of this bachelor thesis was to determine the quality of nursing care provided to patients with colostomy. Partial goals were to find out whether nurses are familiar with colostomy issues, whether they know the stoma aids for proper treating the colostomy and whether they know, how to use them. Then to find out whether nurses are able to provide a proper treating (exchange the colostomy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ilona Plevová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLÍŽKOVÁ, Radka. Kvalita poskytované ošetřovatelské péče o pacienty s kolostomií. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta