Andrea MAKUŇOVÁ

Bakalářská práce

Interaktivní tabule v prostředí MŠ

Interactive whiteboard in kindergarten environment
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na interaktivní tabuli v prostředí mateřské školy. Teoretická část obsahuje kapitoly o interaktivní tabuli, jako o moderním elektronickém zařízení současné doby. Vymezuje kurikulární dokument pro předškolní vzdělávání s názvem Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a charakterizuje předškolní věk a jeho vývoj. Praktickou část tvoří návrhy výukových materiálů …více
Abstract:
Bachelor thesis is focussing on interactive whiteboard (IWB) in kindergarten environment. The theoratical part is consist of the topics which are about IWB as a modern electronic equipment of present-day. It delimits curricural dokument for pre-school education with the title Framework educational program for pre-school education and characterizes pre-school age and its progress. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Círus

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAKUŇOVÁ, Andrea. Interaktivní tabule v prostředí MŠ. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta