Bc. Dominika Garbárová

Bakalářská práce

The Use of Duolingo Learning Platform in Adult English Language Teaching

The Use of Duolingo Learning Platform in Adult English Language Teaching
Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá využití Duolinga ve výuce dospělých. Zabývá se otázkou, jestli dospělí studenti vnímají, že Duolingo zlepšuje jejich jazykové dovednosti a jaké dovednosti to jsou. Teoretická část práce definuje termíny jako motivace, dospělý student, firemní výuka a e-learning. Také blíže popisuje platformu Duolingo. Praktická část práce se snažila zjistit, zda má používání Duolinga vliv …více
Abstract:
The present bachelor thesis focuses on the usage of Duolingo platform in adult English language teaching. It deals with the question whether adult learners perceive Duolingo to help enhance their language skills and systems and if so, which ones. The theoretical part of the thesis defines terms such as motivation, adult learners, corporate education and e-learning. It also describes Duolingo in more …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Simona Kalová
  • Oponent: Mgr. Maria Šimková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta