Bc. Dominika Garbárová

Bachelor's thesis

The Use of Duolingo Learning Platform in Adult English Language Teaching

The Use of Duolingo Learning Platform in Adult English Language Teaching
Abstract:
Tato bakalářská práce zkoumá využití Duolinga ve výuce dospělých. Zabývá se otázkou, jestli dospělí studenti vnímají, že Duolingo zlepšuje jejich jazykové dovednosti a jaké dovednosti to jsou. Teoretická část práce definuje termíny jako motivace, dospělý student, firemní výuka a e-learning. Také blíže popisuje platformu Duolingo. Praktická část práce se snažila zjistit, zda má používání Duolinga vliv …more
Abstract:
The present bachelor thesis focuses on the usage of Duolingo platform in adult English language teaching. It deals with the question whether adult learners perceive Duolingo to help enhance their language skills and systems and if so, which ones. The theoretical part of the thesis defines terms such as motivation, adult learners, corporate education and e-learning. It also describes Duolingo in more …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Simona Kalová
  • Reader: Mgr. Maria Šimková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English Language and Literature