Bc. Zuzana Lázničková

Diplomová práce

Reflexe studia posluchačů 3. ročníků bakalářského studia Katedry ruského jazyka a literatury Masarykovy univerzity

The Reflection of Studies from Students in Their 3rd Year of Study at the Department of Russian language and literature
Anotace:
Diplomová práce „Reflexe studia posluchačů 3. ročníků bakalářského studia Katedry ruského jazyka a literatury Masarykovy univerzity“ se zabývá subjektivní reflexí studentů, kteří jsou ve věku 21–24 let. Práce se zaměřuje především na samotné studium, zabýváme se ale i tím, jak studenti z dnešního pohledu komentují svůj výběr studia, jaké mají plány do budoucna, zdali se cítí být dospělí a co pro ně …více
Abstract:
Diploma thesis “The Reflection of Studies from Students in Their 3rd Year of Study at the Department of Russian language and literature“ deals with the subjective reflection of students in age 21–24 years. This Diploma thesis focuses mainly on the very reflection of studies but take the subjective reflection of motivation to study and plants into consideration. Thanks to these areas we get a full picture …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Josef Lukas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta