Veronika Hřibová

Bakalářská práce

Tvorba a analýza systému hmotné stimulace v podniku

Creation and Analysis of the Remuneration System in the Enterprise
Anotace:
Bakalářská práce „Tvorba a analýza systému hmotné stimulace v podniku“ se zabývá analýzou stávajícího systému zaměstnaneckých výhod ve státním podniku DIAMO státní podnik, o. z. ODRA Ostrava – Vítkovice. Práce obsahuje základní teoretické vymezení problematiky systému odměňování, zaměstnaneckých výhod a motivace zaměstnanců. V praktické části je analyzován současný systém zaměstnaneckých výhod uplatňovaný …více
Abstract:
The bachelor thesis called ,,Creation and Analysis of the Remuneration System in the Enterprise“ deals with an analysis of the existing system of employees’ benefits at state public enterprise DIAMO, o. z. ODRA Ostrava – Vítkovice. The thesis contains an elementary theoretical treatise on the employees’ remuneration, employees’ benefits and motivation of employees. In the practical part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Petr Šnapka
  • Oponent: Petr Hajný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava