Magdaléna Rychtová

Bakalářská práce

Proces vzniku internetového obchodu malého nebo středního podniku

Process of creating an online store SME
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou internetového obchodu Stavební firmy JAVOS, s.r.o. V první části práce jsou vymezeny teoretické pojmy a náležitosti eshopu, propagace e-shopu a legislativa. Druhá část charakterizuje současný stav webových stránek firmy. Dále popisuje vše, co musí internetový obchod dle požadavků majitel splňovat. Nejvíce se zaměřuje na volbu vhodného technického řešení internetového …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on creating an online shop for Stavební firma JAVOS,s.r.o. In the first part are defined theoretical concepts and requirements of the e-shop, its promotion and legislation. The second part describes the current state of business websites.Then it also describes everything important at the websites required by owner. The most focuses in the selection of an appropriate technical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2015
  • Vedoucí: Jiří Přibil
  • Oponent: Lucie Váchová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47661