Ing. Jana VESELKOVÁ

Diplomová práce

Projekt zavedení Lean Manufacturing na výrobní lince 23 v Siemens Automobilové systémy s. r. o.

The project of Lean Manufacturing implementation for production line No. 23 in Siemens Automobilove systemy s. r. o.
Anotace:
Zákazník jako určující prvek podnikatelského systému požaduje splnění svých dodávek z hlediska množství, termínu, kvality a ceny. Splnění těchto požadavků může zabezpečit efektivní aplikace filozofie Lean Manufacturing. Cílem projektu je implementace tohoto "štíhlého přístupu" pro podmínky výrobní linky 23 divize senzory ve firmě Siemens Automobilové systémy s. r. o. Zavedení tohoto přístupu však vyžaduje …více
Abstract:
Customer is the one who determines the roles within the entrepreneurial system and requires fulfillment of his requirements in the right time, right amount, requested quality and for the convenient price. Fulfillment of these requirements can be guaranteed by the Lean Manufacturing philosophy. The target of this project is to implement "Lean Manufacturing" concept within production line No. 23, Focus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2005
Zveřejnit od: 13. 5. 2005
Identifikátor: 1646

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2005
  • Vedoucí: doc. Ing. David Tuček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELKOVÁ, Jana. Projekt zavedení Lean Manufacturing na výrobní lince 23 v Siemens Automobilové systémy s. r. o.. Zlín, 2005. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2005

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2005 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Průmyslové inženýrství