Bc. Lauren Elizabeth McEvoy

Bakalářská práce

Learner centred approach and the bilingual child in EFL classroom

Learner centred approach and the bilingual child in EFL classroom
Anotace:
Bakalářská práce “Zaměřeno na žáka a na bilingvní dítě ve výuce anglického jazyka” se skládá ze dvou části. Teoretická část popisuje definici bilingvismu, rostoucí počet bilingvních dětí a postupy, které by se daly aplikovat za účelem naplňění potřeb ve škole. Praktická část je založena na řadě rozhovorů s bilingvními dětmi, které uvažují nad svým vzděláváním. Účelem této práce je najít řešení na to …více
Abstract:
The thesis ‘Learner centred approach and the bilingual child in the EFL classroom’ consists of two parts. The theoretical part describes the definition of bilingualism, the growing number of bilingual children and the approaches that could be implemented to cater for their needs in schools. The practical part is based on a series of interviews with bilingual children reflecting on their own learning …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Oaklandová
  • Oponent: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta