Bc. Michaela Malečková

Diplomová práce

Nodální centra a periférie okresu Chomutov

Nodal Center and Periphery of the District Chomutov
Anotace:
Přirozenou strukturu naprosté většiny regionů tvoří jedno, ale někdy i více sídel, která jsou spádovými centry pro ostatní obce a plní pro ně celou řadu služeb. Lze tedy v regionu odlišit tzv. nodální centrum a periférii. V prvé řadě se jedná o centra, která plní úkoly veřejné správy. Jsou to obce s rozšířenou působností, obce s pověřenými úřady a matrikou. Služeb, které je však nutno zajistit přibývá …více
Abstract:
The natural structure of the vast majority of regions form one, but sometimes more settlements, which are catchment centers for other municipalities and fulfills them a whole range of services. It can therefore be distinguished in the region called nodal center and periphery. Firstly, it is a center that performs public administrativ tasks. These are municipalities with extended powers, municipalities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa