Filip SHRBENÝ

Diplomová práce

Důchodová reforma a penzijní připojištění se státním příspěvkem

Pension reform and pension insurance with state contribution
Anotace:
Cílem této diplomové práce je popsat, jak v současné době probíhá důchodová reforma, rozebrat její jednotlivé části a popsat vývoj sociálního zabezpečení, z kterého vychází. Obsahuje také stručnou charakteristiku, jak systém sociálního zabezpečení funguje v ostatních státech (Slovensko, Maďarsko, Chile). Na konci uvádím svůj vlastní pohled na důchodovou reformu a její zhodnocení.
Abstract:
The aim of this thesis is to describe the process of currently ongoing pension reform, breaking down its components and describing the evolution of social security on which it is based . It also contains brief descriptions of characteristics of how the social security system works in other countries (Slovakia, Hungary and Chile). Finally, I describe my own view on pension reform and its evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Antonín Vacík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SHRBENÝ, Filip. Důchodová reforma a penzijní připojištění se státním příspěvkem. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/