Jan TŘÍSKA

Bakalářská práce

Sport v Sovětském svazu v letech 1930-1955

Sport in the Soviet union in years 1930-1955
Anotace:
V této práci budu zaměstnán pozicí sportu v sovětském totalitarismu v letech 1930 {--} 1955. Podám základní vysvětlení totalitarismu a ukáži jeho základní rysy v dílech Hannah Arendtové, Carla Joachima Friedricha a Zbigniewa Brzezinského, Giovanniho Sartoriho a Raymonda Arona. Popíši vývoj sovětského sportu a jeho významné milníky. Primárně se zaměřím na kopanou. Budu zaměstnán vztahem mezi sportem …více
Abstract:
In this work I´ll engage position of sport in soviet totalitarianism in years 1930 {--} 1955. I´ll give general explication of totalitarianism and show his fundamental marks in works by Hannah Arendt, Carl Joachim Friedrich and Zbigniew Brzezinski, Giovanni Sartori and Raymond Aron. I´ll describe soviet sports development and his important milestones. I´ll focus primarely on football. I´ll engage relationship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Miroslav Kryl, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TŘÍSKA, Jan. Sport v Sovětském svazu v letech 1930-1955. Ústí nad Labem, 2009. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 23. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Základy humanitní vzdělanosti - politologie

Práce na příbuzné téma