Filip Krajník

Diplomová práce

When will this fearful slumber have an end?": Dramatic Roles of Sleep and Dream in Shakespeare's Plays

When will this fearful slumber have an end?": Dramatic Roles of Sleep and Dream in Shakespeare's Plays
Abstract:
The present master's thesis discusses the use of sleep and dream in Shakespeare's drama and the dramatic roles which they fulfil. The study examines the dramas from a contemporary Renaissance perpective, that is, from the perspective of what was known and understood at the time by contemporary humanists, scientists and thinkers, as well as from the perspective of the contemporary literary and cultural …více
Abstract:
Magisterská diplomová práce se zabývá užitím motivu spánku a snu v Shakespearově dramatu a dramatickými rolemi, které v něm plní. Práce zkoumá dramata z hlediska humanistického stavu vědeckého poznání a soudobé kulturní tradice. Zevrubně popisuje zejména tři oblasti dramatického užití těchto motivů: snové proroctví a jeho roli v dramatické výstavbě díla, sen a spánek coby charakterizační prostředek …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: David Livingstone

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.