Eva HLOUŠKOVÁ

Bakalářská práce

Formy rizikového chování u adolescentů a faktory jeho vzniku

Forms of Risk Behavior in Adolescents and Factors of Its Origin
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rizikovým chováním adolescentů a faktory, které ovlivňují jeho vznik. V teoretické části práce popisuje období adolescence, definuje rizikové chování, popisuje jeho vybrané formy (záškoláctví, šikanu, kyberšikanu a užívání návykových látek) a uvádí faktory ovlivňující vznik rizikového chování u adolescentů. V praktické části byl pomocí dotazníků zkoumán výskyt vybraných forem …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with risk behavior of adolescents and the factors that influence its origin. In theoretical part thesis describes adolescence, defines risk behavior, describes his selected forms (truancy, bullying, cyberbullying, substance use), and states the factors that influence the origin of risk behavior in adolescents. In the practical part was studied using questionnaires incidence of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Pavla Andrysová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLOUŠKOVÁ, Eva. Formy rizikového chování u adolescentů a faktory jeho vzniku. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 0twtt3 0twtt3/2
12. 4. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
12. 4. 2017
Marklová, E.
13. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.