Bc. Dominika Javůrková

Bakalářská práce

Prevence syndromu vyhoření pracovníků v domově pro seniory při zvládání péče o umírající klienty

Prevention of burnout of workers in retirement home during care after dying clients
Anotace:
Anotace Bakalářská práce se zaměřuje na prevenci syndromu vyhoření u zdravotních sester pečujících o umírající seniory v sociálním zařízení, konkrétně v domově pro seniory. Cílem práce je zmapovat situaci v domově pro seniory a zjistit, jestli se pracovníci tohoto zařízení potýkají se syndromem vyhoření. Pro tuto práci byl zvolen kvalitativní výzkum, na jehož základě bylo provedeno 8 rozhovorů se zdravotními …více
Abstract:
Anotation Bachelor thesis focuses on the prevention of burnout syndrome of nurses caring after dying seniors in a social facility, specifically in retirement home. The aim of the thesis is to map the situation in retirement home and to find out if the workers of this facility are facing burnout syndrome. Qualitative research was chosen, on the basis of which six interviews were conducted with nurses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2022
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta