Bc. Jana Strašková

Diplomová práce

The English Country House and the English Country House Disturbed Comparing different aesthetic treatments of space in Jane Austen´s Pride and Prejudice and Ian McEwan´s Atonement

Comparing different aesthetic treatments of space in Jane Austen´s Pride and Prejudice and Ian McEwan´s Atonement

The English Country House and the English Country House Disturbed
Abstract:
This diploma thesis addresses different aesthetic treatments of space, especially the English country house in both Pride and Prejudice by Jane Austen and in Ian McEwan´s Atonement. The theory considered to be essential for this thesis is combined with excerpts taken from primary sources which serve as the cornerstone for literary analysis. Fundamental books for the theory are mainly of foreign origin …více
Abstract:
Předložená diplomová práce se zabývá porovnáním estetického pojetí prostoru v podobě anglického venkovského domu v dílech Pýcha a předsudek od Jane Austenové a v Pokání napsaném Ianem McEwanem. Teorie zvolená jako podstatná se prolíná s ukázkami textu z primárních zdrojů, které jsou základním kamenem pro literární analýzu. Rozhodující knihy, ze kterých se čerpá v oblasti teorie, jsou především od zahraničních …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Strašková, Jana. The English Country House and the English Country House Disturbed Comparing different aesthetic treatments of space in Jane Austen´s Pride and Prejudice and Ian McEwan´s Atonement . Pardubice, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická