Bc. Štěpán Maděra

Bakalářská práce

Struktura vlastního kapitálu banky a kapitálová přiměřenost

Bank Equity Structure and Capital Adequacy
Anotace:
Tato práce je zaměřena na dopady zavedení konceptu kapitálové přiměřenosti BASEL II do právních předpisů vztahujících se k podnikání na finančním trhu v Ćeské republice a upravujících pravomoci a postavení České národní banky, která nad finančním trhem vykonává dohled. První kapitola vymezuje postavení bank jako právnických osob, definuje jejich základní funkce na finančním trhu a specifikuje bankovní …více
Abstract:
The thesis is focused on impacts of BASEL II capital adequacy concept implementation into legislation concerning business activities on the financial market in the Czech Republic and governing powers and position of the Czech National Bank which supervises financial market. First chapter determines position of banks as legal entities, defines their essential functions on the financial market and specifies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Ludmila Jůzová, CSc.
  • Oponent: Ing. Irena Solověvová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management