Vojtěch Škopek

Bachelor's thesis

Syntéza nových fluoridových derivátů kyseliny salicylové jako inhibitorů STAT3

Synthesis of novel fluorine salicylic acid derivatives as STAT3 inhibitors
Abstract:
Cílem práce byla příprava nových fluoridových derivátů kyseliny salicylové jako inhibitorů STAT3. V teoretické části jsou zahrnuty všechny důležité informace ohledně STAT3 proteinů. Následně byly zmíněny látky, které fungují jako STAT3 inhibitory. V praktické části byly popsány syntetické reakce, které vedou k novým bioaktivním derivátům kyseliny salicylové.
Abstract:
The aim of this work was the preparation of new fluoride derivatives of salicylic acid as STAT3 inhibitors. The theoretical part includes all important information about STAT3 proteins. Further substances that act as STAT3 inhibitors have been mentioned. In the practical part, synthetic reactions have been described which lead to new bioactive derivatives of salicylic acid.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2020
  • Supervisor: RNDr. Patrik Olekšák
  • Reader: PharmDr. Ondřej Benek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné do 30. 6. 2023
  • Po tomto datu bude práce dostupná: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové

University of Hradec Králové

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin