Vojtěch Škopek

Bakalářská práce

Syntéza nových fluoridových derivátů kyseliny salicylové jako inhibitorů STAT3

Synthesis of novel fluorine salicylic acid derivatives as STAT3 inhibitors
Anotace:
Cílem práce byla příprava nových fluoridových derivátů kyseliny salicylové jako inhibitorů STAT3. V teoretické části jsou zahrnuty všechny důležité informace ohledně STAT3 proteinů. Následně byly zmíněny látky, které fungují jako STAT3 inhibitory. V praktické části byly popsány syntetické reakce, které vedou k novým bioaktivním derivátům kyseliny salicylové.
Abstract:
The aim of this work was the preparation of new fluoride derivatives of salicylic acid as STAT3 inhibitors. The theoretical part includes all important information about STAT3 proteins. Further substances that act as STAT3 inhibitors have been mentioned. In the practical part, synthetic reactions have been described which lead to new bioactive derivatives of salicylic acid.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB12050

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Patrik Olekšák
  • Oponent: PharmDr. Ondřej Benek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné do 30. 6. 2023
  • Po tomto datu bude práce dostupná: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin