Mgr. Petr Smékal

Bakalářská práce

Tradiční indické nástroje a jejich využití v současné hudbě

Traditional Instruments of India and their usage in contemporary Music
Anotace:
Tradiční indické hudební nástroje a jejich využití v současné hudbě Bakalářská práce Tato bakalářská práce se zabývá pronikáním indických hudebních nástrojů do západní hudby. Pokouší se vystihnout a vysvětlit specifika indické hudby jako takové. Popisuje jednotlivé hudební nástroje – jejich rozdělení, konstrukci, zvukové vlastnosti a zvláštní techniky hry. Druhá část studie zkoumá, jaký mají tyto nástroje …více
Abstract:
Musical Instruments of India and their Usage in Contemporary Music The final thesis deals with the amalgamation of Indian musical instruments into western music. It attempts to describe and explain exceptionality of Indian music as such. It describes particular instruments – their division, construction, sound quality and unique playing techniques. The second part of this thesis investigates how these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta