Jana HODONSKÁ

Bakalářská práce

Možnosti využití zátěžového testování - terénní testy (field tests) nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí v klinické praxi fyzioterapeuta

Possible uses of exercise testing - field tests in patients with chronic obstructive pulmonary disease in physiotherapist's clinical practice
Anotace:
Intolerance tělesné zátěže je závažným problémem téměř všech stadií chronické obstrukční plicní choroby. K hodnocení se využívá zejména klinického zátěžového testování, které je ovšem finančně nákladné a vyžaduje sofistikované přístroje. Takové testování nemusí být pro fyzioterapeuta vždy dostupné. Stále častěji se pracovní kapacita měří s pomocí terénních testů (field tests), které jsou lépe dostupné …více
Abstract:
Exercise intolerance is a serious problem in almost all stages of chronic obstructive pulmonary disease. For evaluation especially clinical exercise testing is used, which of course is financially intensive and requires sophisticated apparatus. Such testing need not be always accessible for physiotherapists. Exercise capacity is more and more frequently measured by means of field tests, which are better …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
 • Vedoucí: Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HODONSKÁ, Jana. Možnosti využití zátěžového testování - terénní testy (field tests) nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí v klinické praxi fyzioterapeuta. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 0ulhw0 0ulhw0/2
7. 6. 2013
Složky
Soubory
Marklová, E.
16. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.