Barbora BOLKOVÁ

Diplomová práce

Čeština a ruština ve vzájmné konfrontaci. Syntaktické inteferenční chyby v jazykových projevech mluvčích

The Czech and Russian languages in a mutual comparison. Syntactical interferential mistakes in lingual expressions of speakers.
Anotace:
Tato práce nese název ?Čeština a ruština ve vzájemné komparaci. Syntaktické interferenční chyby v jazykových projevech mluvčích? a je zaměřena na porovnání česko-ruských a rusko-českých syntaktických interferenčních chyb u rodilých mluvčích. Původně měl být výzkum proveden jak v mluveném projevu, tak i v psaném projevu, ale během práce nebylo možné sehnat dostatečné množství respondentů, kteří by byli …více
Abstract:
The thesis ?The Czech and Russian languages in a mutual comparison. Syntactical interferential in lingual expressions of speakers.? is focused on the comparison of Czech-Russian and Russian-Czech syntactical interferential mistakes of native speakers. Initially the research was intended to examine spoken language and written language as well, but over the course of the research it was impossible to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2007
Zveřejnit od: 13. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2007
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOLKOVÁ, Barbora. Čeština a ruština ve vzájmné konfrontaci. Syntaktické inteferenční chyby v jazykových projevech mluvčích. Ostrava, 2007. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.6.2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 6. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka pro SŠ - Učitelství ruského jazyka pro SŠ