Klára VNUKOVÁ

Diplomová práce

Mechorosty vybraných lokalit v okolí Ústí n.L. na levém břehu Labe

Bryophytes of selected locations in the outskirts of Ústí n.L. on the left side of Labe
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo zhodnocení bryoflóry na levém břehu řeky Labe, v okolí města Ústí nad Labem. Během práce jsem na zájmových lokalitách zjišťovala ekologické nároky nalezených mechorostů (světlo, vlhkost apod.), frekvenci jejich výskytu a kategorii jejich ohrožení. V letech 2009 a 2010 jsem na pěti lokalitách nalezla 9 druhů játrovek a 67 druhů mechů. Lokalitou s nejbohatším výskytem druhů …více
Abstract:
The goal of this diploma thesis was to evaluate bryoflora on the left side of the Labe river, in the vicinity of Ústí nad Labem. During work at the areas of interest, I've evaluated enironmental demands (ligh, moisture, etc...); frequency and incidence and category of endangerment of Bryophytes I've found. In the years 2009 and 2010 I've found 9 species of Marchantiophytas and 67 species of mosses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2010
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 12. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VNUKOVÁ, Klára. Mechorosty vybraných lokalit v okolí Ústí n.L. na levém břehu Labe. Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 11. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Uč. pro 2.st. ZŠ BI-CH