Klára KICULISOVÁ

Bakalářská práce

Historie řecké emigrace v Moravskoslezském kraji v letech 1945 - 1989

History of The Greek Emigration in Moravia and Silesia in years 1945 - 1989
Anotace:
Během let 1948-1950 přijely do Československa tisíce řeckých politických emigrantů v důsledku bratrovražedné občanské války v Řecku. Původně si tito emigranti mysleli, že odjezd z rodné země je jen krátkodobou záležitostí, nakonec trvalo třicet let, než se mohli vrátit zpět do své vlasti. Na historii právě této emigrace se zaměřuje tato bakalářská práce. Práce je rozdělena do čtyř částí. První z nich …více
Abstract:
During the years 1948-1950 thousands of Greek political emigrants arrived to the Czechoslovakia because of the fratricidal civil war in Greece. At first these emigrants thought that they will be out of their native country for only a short time but in the end it took them thirty years to come back. This work is about the history of this emigration. The work consists of four parts. The first of them …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2013
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Jaromír Pavlíček, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KICULISOVÁ, Klára. Historie řecké emigrace v Moravskoslezském kraji v letech 1945 - 1989. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / občanská výchova - český jazyk

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.