Martina Hricinová

Bakalářská práce

Slave narratives: Life of a female slave

Slave narratives: Life of a female slave
Abstract:
Tato bakalářská práce analyzuje příběhy afro-amerických zotročených žen ve Spojených Státech během 19. století. Cílem této práce je zkoumat aspekty života otrokyň vyobrazené v dílech Harriet A. Jacobs, Incidents in a Life of a Slave Girl, a Elizabeth Keckley, Behind the Scenes: Or, Thirty Years a Slave, and Four Years in the White House. Tato práce vystihuje rodinný život, manželství otroků, zaměřuje …více
Abstract:
This bachelor thesis analyzes slave narratives of African American women in the United States during the 19th century. Its goal is to examine aspects of female slaves' lives depicted in Harriet A. Jacobs's Incidents in a Life of a Slave Girl, and Elizabeth Hobbs Keckley's Behind the Scenes: Or, Thirty Years a Slave, and Four Years in the White House. The thesis details family lives, slave marriages …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Šárka Bubíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hricinová, Martina. Slave narratives: Life of a female slave. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická