Sandra Hlaváčová, DiS.

Bakalářská práce

Uplatnění psychologie v marktetingu

The application of psychology in marketing
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá psychologií v marketingu, přičemž je představuje na analýzách konkrétních reklam, následného dotazníkového šetření a v neposlední řadě také prostřednictvím návrhu konkrétní kampaně pro vybranou firmu. Práce je rozdělena na teoretickou a na analytickou část aplikující získané poznatky. Práce je zaměřena zejména na analýzu a návrh kampaně pro letecké společnosti, jelikož právě …více
Abstract:
This bachelor thesis is related to the psychology in marketing and there is also presented an analysis of a concrete promotions campaign. Then a lecturer can see a result of a questionnaire and at the end some suggestions for a concrete campaign. The thesis has been divided into two sections – theoretical and analytical parts. The thesis is focused primary at the analysis and suggestion of the campaign …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace ve službách (studium pro absolventy VOŠ)