Michaela KALINOVÁ

Bachelor's thesis

Opereta a muzikál Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni v proměnách času

The musical of the Josef Kajetán Tyl Theater of Pilsen in its history
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena hlavně na historický vývoj operetního a muzikálového souboru Divadla Josefa Kajetána v Plzni. Vývojem operetního a muzikálového souboru se budu zabývat od roku 1868 do současnosti. Celá práce bude doprovázena vlivem ředitelů a umělecký šéfů na tento soubor s ohledem na významné historické události. Velmi důležitou částí práce jsou dvě kapitoly pojednávající samostatně o …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the historical development of the operetta and musical ensemble of the Josef Kajetán Tyl Theatre in Pilsen. I will deal with the development of operetta and musical ensembles from 1868 to the present. The whole work will be accompanied by the influence of directors and artistic bosses on this ensemble considering important historical events. A very important part of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PaedDr. Helena Východská

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KALINOVÁ, Michaela. Opereta a muzikál Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni v proměnách času. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/