Bc. Jana Hájková

Bakalářská práce

Alimentární nákazy: znalosti, zkušenosti, vnímání rizik a preventabilní chování

Foodborne disease: knowledge, experience, perception of risks and preventable behavior
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá nákazami alimentárního původu. Teoretická část popisuje hlavní charakteristiku a rozdělení alimentárních nákaz, jejich epidemický řetězec, příčiny vzniku, faktory ovlivňující vznik infekce a průběh onemocnění. Dále jsou popsány zásady bezpečnosti potravin v domácnosti, které vyplývají z dokumentu Světové zdravotnické organizace „Pět klíčů k bezpečnému stravování“. Nakonec …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with diseases of alimentary origin. The theoretical part describes the main charakteristics and classification of foodborne illnesses, their epidemic chain, causes of origin, factors influencing the development of infection and course of illness. It also describes the principles of food safety in the household, that arising from the document of World Health Organization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Aleš Peřina, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut