Ing. Mgr. Lukáš Martoš

Bachelor's thesis

Analýza podpory vedy a výskumu na európskej úrovni v dobe vytvárania Európskej výskumnej oblasti

Analysis of European research and development policy in the era of European Research Area
Abstract:
This works examines research and development policy of European Union in the framework of innovation, research, industrial and environmental policy. It analyses objectives, instruments and implementation of these policies based on top-down rationalist approach to policy analysis. It also evaluates how successful EU was in achieving its objectives.
Abstract:
Táto práca sa zaoberá podporou výskumu a vývoja v Európskej únie v kontexte inovačnej, výskumnej, priemyselnej a environmentálnej politiky EÚ. Analyzuje ciele, nástroje a implementáciu týchto politík, pričom vychádza z top-down racionalistického prístupu k analýze politiky a v závere hodnotí úspešnosť plnenia stanovených cieľov
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2011
  • Supervisor: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Radana Kubová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
International Territorial Studies / European Studies