Martina Nevřalová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Sebepojetí osob s mentálním postižením

Anotace:
Práce pojednává o důležitosti prostředí, ve kterém lidé s mentálním postižením žijí, dále popisuje faktory působící na lidství těchto lidí. Uvádí, jakým způsobem se sebepojetí utváří, příčiny pozitivního a negativního sebepojetí. V neposlední řadě vysvětluje vliv sociálního pracovníka na utváření pozitivního vztahu k sama sobě.
Abstract:
This Graduate work is about the importance of the environment in which people with mental disabilities live,further describes the factors acting on the humanity of these people. Shows how the self taking shape, the causes of positive and negative selfimage. Last but not least explains the influence of social worker on the formation of a positive relation to itself
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jan Vančura, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce