Bc. Dominika ŠAŠKOVÁ

Master's thesis

Druhé bydlení v oblasti středního toku Lužnice jako předstupeň amenitní migrace

Second homes in Lužnice river area as the first stage for amenity migration
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá fenoménem druhého bydlení v oblasti středního toku řeky Lužnice. Trend druhého bydlení je úzce spjat převážně s venkovským cestovním ruchem. V současnosti ubývá trvale žijících obyvatel ve venkovském prostoru, čímž dochází stále častěji k depopulaci venkovské krajiny. Rozvoj venkovského cestovního ruchu a následně druhé bydlení, které lze označit za předstupeň …more
Abstract:
The presented diploma thesis deals with the phenomenon of the second homes in the area around the middle stream of the river Luznice. The trend of second homes is closely connected mainly to rural tourism. Currently the number of people living in the countryside is decreasing, this leads to increasing depopulation of the countryside. Development of rural tourism and second homes, which can be described …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016
Accessible from:: 22. 4. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Michael Bartoš, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠAŠKOVÁ, Dominika. Druhé bydlení v oblasti středního toku Lužnice jako předstupeň amenitní migrace. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 0v3dqs 0v3dqs/2
23/5/2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
23/5/2016
Bulanova, L.
24/5/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.