Lenka Pulkrábková

Bakalářská práce

Intracelulární sondy a jejich využití

The use of intracellular probes
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá intracelulárními fluorescenčními sondami. V úvodu této práce je popsán princip fluorescence a rozdělení fluoroforů. Následné kapitoly jsou věnovány principu vzniku reaktivních forem kyslíku a dále jsou zde probrány jednotlivé fluorescenční sondy pro detekci příslušných látek. Jako další je zde popsána důležitost udržení hodnoty intracelulárního pH s následným popisem …více
Abstract:
The topical focus of present thesis has been given on intracellular fluorescence probes. The introduction part describes the principle of fluorescence and classification of fluorophores. The following chapters discuss a principle of reactive oxygen species formation and also use of fluorescence probes for the detection of reactive substances. Consequently, the importance of maintaining the intracellular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pulkrábková, Lenka. Intracelulární sondy a jejich využití. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická