Mgr. Chintan Khanna

Diplomová práce

Design and implementation of contrast enhancement algorithm for testing images related to security applications

Design and implementation of contrast enhancement algorithm for testing images related to security applications
Anotace:
Aplikace zabezpečení, jako je letecký průzkum, rozpoznání poznávacích značek a rozpoznávání otisků prstů, často zachycují fotografie v nekontrolovaném prostředí. Nízký kontrast je jedním z několika deformací, které mohou ovlivnit kvalitu těchto obrazů. Vyrovnání histogramu je jednou z populárních a výpočetně efektivních technik ke zvýšení kontrastu. V této práci studujeme několik histogramových vyrovnávacích …více
Abstract:
Security applications like aerial reconnaissance, number plate recognition and fingerprint recognition often capture photographs in uncontrolled environments. Low contrast is one of the several distortions which may affect quality of such images. Histogram equalisation is one the popular and computationally efficient techniques to enhance contrast. In this work we study several histogram equalisation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedoucí: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.
  • Oponent: Subrata Rakshit, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Bezpečnost informačních technologií (angl.)

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.