Bc. Lenka Kusendová

Bakalářská práce

Cenné papiere - dlhopisy

Securities - bonds
Abstract:
Purpose of my Bachelor thesis is to inform about bonds in Slovakia, thein goal and position in financing state debt and national budget debt. National budget is using opportunities of capital market to fund state debt by public bond issue. Bonds are popular amongst investors because of almost no risk of outstanding invest in a fund and for lower nominal value. Public bonds are less popular because …více
Abstract:
Cieľom mojej bakalárskej práce je priblížiť problematiku dlhopisov v SR, ich úlohu a postavenie pri financovaní verejného dlhu a deficitu štátneho rozpočtu SR. Štátny rozpočet využíva na krytie deficitu možnosti kapitálového trhu, štátny dlh sa kryje emitovaním štátnych dlhopisov. Dlhopisy sú medzi investormi veľmi obľúbené pre takmer nulové riziko nesplatenia investovaných prostriedkov a pre nižšie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Doc.Ing. Jana Kotlebová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management