Nikola DEKICKÁ

Bakalářská práce

Autorská pohádka jako prostředek zvyšování sebevědomí dítěte

Modern fairy tale as a tool of increasing in self-confidence
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zjistit, zdali mohou vybrané autorské pohádky společně s různorodými aktivitami posilovat sebevědomí u dětí předškolního věku. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se zaměřuji na vysvětlení pojmu autorská pohádka, vývoj světové i české autorské pohádky, úlohu literatury ve vzdělávání, charakteristiku dítěte předškolního věku a mladšího …více
Abstract:
The aim of my thesis is to find, if the author´s fairy tales with many varied activities can fix the children?s self ? confidence. The thesis is composed from theoretical and practical segment. In the theoretical segment I am focusing on the explaining the term ?author´s fairy tales?, the development of the world and Czech author´s fairy tales, the role of the literature in the education, the characteristic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2016
Zveřejnit od: 11. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Marcela Hrdličková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DEKICKÁ, Nikola. Autorská pohádka jako prostředek zvyšování sebevědomí dítěte. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta