Bc. Silvie ROKOSOVÁ

Diplomová práce

PROBLEMATIKA PORUCH PŘÍJMU POTRAVY OPTIKOU TEORIE SOCIÁLNÍ KONSTRUKCE REALITY: PŘÍČINY A KONSEKVENCE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY VE VZTAHU K RODINNÉMU PROSTŘEDÍ

Problems of eating disorders as seen from the point of view of the theory of the social construction of reality: The causes and consequences of eating disorders in relation to family background
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou poruch příjmu potravy (dále PPP). Teoretickým rámcem je sociální konstrukce reality; koncept tvrdící, že realita - coby sociálně vytvářený a podmíněný fenomén - je jedincem vnímána tak, jak mu ji prezentují "mocenské struktury" společnosti. Pozornost je v práci věnována především otázce etiologie těchto poruch, s důrazem na rodinné faktory. Cíl diplomové práce …více
Abstract:
The presented thesis deals with problems of eating disorders (hereinafter abbreviated to EDs). The theoretical framework is the Social Construction of Reality; a concept saying that the individual perceives reality - as a phenomenon formed and determined socially - in the way it is presented by the "power structures" of the society. The thesis pays special attention to the aetiology of these disorders …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2011
Zveřejnit od: 17. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. PhDr. Hana Konečná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROKOSOVÁ, Silvie. PROBLEMATIKA PORUCH PŘÍJMU POTRAVY OPTIKOU TEORIE SOCIÁLNÍ KONSTRUKCE REALITY: PŘÍČINY A KONSEKVENCE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY VE VZTAHU K RODINNÉMU PROSTŘEDÍ. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 17. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 17. 8. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 0v9mgs 0v9mgs/2
19. 8. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
19. 8. 2011
Bulanova, L.
20. 8. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.