Bc. Eva Korcová

Master's thesis

Alkohol a kojenie

Alcohol and breastfeeding
Abstract:
This thesis studies the issue of alcohol consumption during breastfeeding period. Theoretical part discusses current knowledge about the impacts of alcohol drinking on the lactation performance, as well as the effect of ethanol present in the breast milk on the infant. In the conclusion, we summarize principles that should be followed by the nursing women to minimize adverse effects of ethanol on their …more
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou konzumácie alkoholu v období kojenia. Teoretická časť práce pojednáva o súčasných znalostiach týkajúcich sa vplyvu pitia alkoholických nápojov na kvalitu laktácie. Skúmaný je tiež efekt etanolu prítomného v materskom mlieku na kojencov. V závere tejto časti práce sú zhrnuté zásady, ktoré by mala kojaca žena dodržiavať pre minimalizáciu nežiaducich účinkov …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2015
  • Supervisor: MUDr. Anna Klimová
  • Reader: prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta