Ing. Lucie Šimonová

Diplomová práce

Zaměstnanecké benefity a jejich vliv na spokojenost a výkonnost zaměstnanců

Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých výhod a jejich možným vlivem na spokojenost a výkonnost zaměstnanců. V úvodní části se práce zabývá zaměstnaneckými výhodami jako součástí motivačních opatření. Důvody vzniku a rozvoje zaměstnaneckých výhod a podrobněji popisuje motivaci a její zdroje. Práce dále poukazuje na tvorbu, užití a určení sociálního fondu a jeho vztah k fondu kulturních …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. Ing. Eduard Mazák, CSc.
  • Oponent: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS