Mgr. Andrea Bobulová

Master's thesis

Das Jahr 1968 - Tragödie oder Aufbruch in Europa

Abstract:
Annotation Das Hauptthema dieser Diplomarbeit sind die Ereignisse des Jahres 1968. Der erste Teil behandelt das Phänomen Prager Frühling, die gesamte Atmosphäre im Land, die Reaktion der Gegner der Reformen und die Einstellung des Westen bzw. der NATO und der ganzen Welt auf die Situation in Tschechoslowakei. Der zweite Teil betrachtet dann die Ereignisse in der Welt und beschreibt näher die Situation …viac
Abstract:
Bobulová, Andrea: Das Jahr 1968 Tragödie oder Aufbruch in Europa, diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra německého jazyka a literatury, 2006. 58 s., 7 s. příl. Vedoucí diplomové práce PhDr. Richard Rothenhagen Anotace Hlavním tématem předložené diplomové práce jsou události roku 1968. První část je věnována fenoménu Pražského jara, celkové atmosféře v zemi, reakcím …viac
 
 
Jazyk práce: German
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2006
  • Vedúci: PhDr. Richard Rothenhagen

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature

Práce na příbuzné téma