Yi Liu

Bakalářská práce

Evaluation of Financial Performance of Selected Company in Cosmetic Industry

Evaluation of Financial Performance of Selected Company in Cosmetic Industry
Anotace:
The goal of this bachelor thesis is to evalulate the financial situation of the Estée Lauder Companies, Inc during 2013 – 2017 period. Financial analysis is based on accounting and statement data and other relevant information, using a series of specialized analytical techniques and methods, an economic management activity that analyses and evaluates the past and present financial activities, investment …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to evalulate the financial situation of the Estée Lauder Companies, Inc during 2013 – 2017 period. Financial analysis is based on accounting and statement data and other relevant information, using a series of specialized analytical techniques and methods, an economic management activity that analyses and evaluates the past and present financial activities, investment …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Kateřina Stanovská
  • Oponent: Karolina Lisztwanová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava