Jáchym Vrecion

Bakalářská práce

Městská kulturní politika z pohledu nezávislé umělecké scény

Municipal cultural policy from the independent art scene perspective

Anotace:
Bakalářská práce zpracovává jednotlivé přístupy k podpoře živého umění ve veřejném i neveřejném prostředí. Práce se zaměřuje na specifické přístupy v regionálních městech České republice, konkrétně v příkladech Ostravy, Plzně, Olomouce a Litomyšli. Důraz je především kladen na pohled nezávislé umělecké scény na tuto problematiku. Analyzovány jsou dostupné a aktuální dokumenty, které mají charakteristiku …více
Abstract:
This bachelor thesis elaborates individual approaches to support of performing art in public and non-public environment. The thesis focuses on specific approaches in regional cities of the Czech Republic, namely in the examples of Ostrava, Pilsen, Olomouc and Litomyšl. The emphasis is primarily on the view of the independent art scene on this issue. Available and up-to-date documents that characterize …více
 

Klíčová slova

kultura

Klíčová slova

kulturní politika

Klíčová slova

alternativní kultura

Klíčová slova

Litomyšl (Česko)

Klíčová slova

Olomouc (Česko)

Klíčová slova

Ostrava (Česko oblast)

Klíčová slova

Plzeň (Česko)
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2019
  • Vedoucí: David MÍREK
  • Oponent: Vlastimil JEŽEK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2022 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna