Iva Šoupalová

Bakalářská práce

Místní referendum a jeho význam při správě regionů v ČR: případové studie z Jihomoravského kraje

Local referendum and its importance in regional administration in the Czech Republic: case studies from the South Moravian Region
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá institutem místního a okrajově i krajského referenda, jako nástroje přímé demokracie při správě regionů v prostředí České republiky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část se zaměřením na historii institutu přímé demokracie na území České republiky, až po stávající právní úpravu místního referenda. Prostřednictvím případových studií srovnává průběh a výsledky …více
Abstract:
This bachelor thesis describes the institute of local and marginally regional referendum as a tool of direct democracy used in regional administration in the Czech Republic. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. It is focused on the history of the institute of direct democracy in Czech Republic until the current legislation of local referendum. Through case studies, it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS