Iva Šoupalová

Bachelor's thesis

Místní referendum a jeho význam při správě regionů v ČR: případové studie z Jihomoravského kraje

Local referendum and its importance in regional administration in the Czech Republic: case studies from the South Moravian Region
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá institutem místního a okrajově i krajského referenda, jako nástroje přímé demokracie při správě regionů v prostředí České republiky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část se zaměřením na historii institutu přímé demokracie na území České republiky, až po stávající právní úpravu místního referenda. Prostřednictvím případových studií srovnává průběh a výsledky …more
Abstract:
This bachelor thesis describes the institute of local and marginally regional referendum as a tool of direct democracy used in regional administration in the Czech Republic. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. It is focused on the history of the institute of direct democracy in Czech Republic until the current legislation of local referendum. Through case studies, it …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2020
  • Supervisor: PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.
  • Reader: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS