Theses 

Komunikační proces ve vybrané organizaci – Zuzana KECLÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zuzana KECLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Komunikační proces ve vybrané organizaci

Communication process in chosen organization

Anotace: Cílem mé práce je zhodnotit komunikační proces v organizaci a navrhnout zlepšení. V teoretické části mé bakalářské práce je popsáno pomocí literárních zdrojů obecný komunikační proces. V praktické části se zaměřuji na konkrétní komunikační proces ve firmě Auto Kápl s.r.o. Analýza komunikačního procesu je provedena pomocí techniky dotazování, pozorování a rozhovoru s manažerem firmy.V závěru práce zhodnotím současný stav komunikace a navrhnu doporučení pro zlepšení stávající komunikace, které budou následně předány manažeru panu Káplovi.

Abstract: The aim of the bachelor´s thesis was to evaluate communication process and suggest an improvement. General communication process was described in the theoretical part of the thesis by means of literary sources. In the practical part of the thesis, it was focused on the particular communication process in the firm named Auto Kápl s.r.o. Analysis was conducted by survey, observation and interview with the manager of the firm.In conclusion of the thesis, current situation of communication will be evaluated and recommendation of current communication improvement will be suggested, which will be handed to the manager Mr. Kápl.

Klíčová slova: komunikace, organizace, dotazník, komunikační proces, management

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Řehoř, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

KECLÍKOVÁ, Zuzana. Komunikační proces ve vybrané organizaci. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:47, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz