Bc. Martin Novák

Diplomová práce

Nelineární Prediktivní Řízení

Nonlinear Predictive Control \nl{}
Anotace:
Prediktivní řízení založené na modelu řízeného systému (MPC - Model Predictive Control) zaznamenává v posledních letech výrazný rozvoj. MPC je většinou založeno na diskrétních modelech. Model řízeného procesu se využívá k predikci jeho budoucích výstupů na zá-kladě minulých vstupů, výstupů nebo stavů a navržené sekvence budoucích akčních zása-hů. Výpočetní aspekty metod predikce signálů mohou být limitující …více
Abstract:
Predictive control based on the model of the controlled system (MPC - Model Predictive Control) has recorded a significant development in the last few years. MPC is mostly based on discrete models. The process model is used to predict the future outcomes on the basis of past inputs, outputs and states and designed sequence of future action control efforts. Computational aspects of methods for predicting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2014
Zveřejnit od: 11. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Chalupa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novák, Martin. Nelineární Prediktivní Řízení. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika